Club News
  • No News reported.

District Club Admin and Membership Seminar by Pune East

Winter in New York
20 Aug, 2017

Beneficiaries : 150

Cost : 58000

President : Purushottam Landge

Rotarian Team : Abhay Desai, Abhay Joshi, Amod Vaishampayan, Chandrashekhar Luniya, Dattaprasad Joshi, Dinesh Borana, Hiten Shah, Kantilal Chhajed, Laxmikant Maniyar, Manik Oswal, Milind Marathe, Narendra Shah, Neha Upasani, Nikhil Jain, Pritam Bhatevara, Purushottam Landge, Rajiv Sawargaonkar, Ramesh Shingvi, Sampada Joshi, Sangeeta maniyar, Sanjay Dangare, Satish Munot, Sharad Ladda, Shital Shah, Shriniwas Kendale, Suresh Shah, Vinay Patil, Vishal Khandelwal, Yogita Vaishampayan

Non Rotary Partner : NA

Description :
Club Admin and Membership Seminar Organised by our club for providing administrative guidance and retention and admission of new members.

Images :
District Club Admin and Membership Seminar District Club Admin and Membership Seminar District Club Admin and Membership Seminar District Club Admin and Membership Seminar